EVS

          

 


Program: Erasmus+
KA1: Learning Mobility of Individuals
Action: Mobility of learners and staff
Action Type: Youth mobility
Naziv projekta: Volontiranje uz djecu i konje
Datum početka: 05.01.2015.
Trajanje:: 19 mjeseci
Datum završetka: 05.08.2016.
 
Nositelj: Krila – terapijsko jahanje
 
Partner: YouNet, Italy, Emilia-Romagna, Bologna  
Ciljevi projekta:
 
1. omogućiti mladim ljudima volontiranje u udruzi s dugogodišnjim  i stalnim volonterski programima

2. razviti ključne kompetencije potrebne na tržištu rada ( komunikacija na materinjem i stranom jeziku, digitalna kompetencija, međuljudska i građanska kompetencija, učiti kako učiti, poduzetništvo, kulturna svijest i izražavanje ) kroz obuku, edukaciju, odgoj i obrazovanje

3. razviti vještine potrebne na tržištu rada ( sposobnost komuniciranja u pisanom i usmenom obliku, sposobnost formuliranja vlastitih argumenata u govoru i pismu na uvjerljiv način i potpunog uvažavanja drugih stajališta, sposobnost pretraživanja, prikupljanja i procesuiranja  elektronskih informacija, podataka i koncepata i njihovo sustavno korištenje, učinkovito upravljanje vlastitim učenjem i karijerom općenito, sposobnost posvećivanja vremena učenju, samostalnosti, disciplini, upornosti i upravljanju informacijama u procesu učenja, sposobnost uspostavljanja stupnja odvajanja profesionalne i osobne sfere  života i sprečavanje prenošenja profesionalnog sukoba u osobnu domenu, vještine stvaranja projekata i njihove provedbe,...) kroz obuku, edukaciju, odgoj i obrazovanje

4. povećati kvalitetu rada udruge s mladima

VIDEO 


BROŠURA made by Antonio Guiotto


PRIRUČNIK "Volontiranje uz djecu i konje" 
 
Program: Erasmus+
KA1: Learning Mobility of Individuals
Action: Mobility of learners and staff
Action Type: Youth mobility
Naziv projekta: "Na KRILIMA volontera..." / "On the WINGS of volunteers..."
Datum početka: 01.01.2016.
Trajanje:: 15 mjeseci
Datum završetka: 31.03.2017.
 
Nositelj: Krila – terapijsko jahanje
 
PartnerAsociación Mundus - Un Mundo a tus Pies -, Badalona, ŠpanjolskaOpći cilj:
 
1. Promicanje volonterstva kao izvora društvene energije za razvijanje kompetencija i vještina mladih ljudi kroz neformalno učenje, multikulturalnosti i prihvaćanje različitosti.
 
Posebni ciljevi:
 
1. Razvijanje kompetencija mladih ljudi primjenjujući metode neformalnog učenja kroz provođenje volonterskih aktivnosti terapija pomoću konja
 
2. Razumjevanje različitosti kroz rad s djecom s teškoćama u razvoju
 
3. Razvijanje demokratske građanske kulture i poticanje mladih ljudi na uključivanje u volonterske aktivnosti s ciljem jačanja kompetencija za aktivno demokratsko građanstvo
 
4. Povećanje kvalitete rada organizacije s mladima

VIDEO Jacqueline B.Alvarez


VIDEO Esther Lopez Cardona


BROŠURA

Program: Erasmus+
KA1: Learning Mobility of Individuals
Action: Mobility of learners and staff
Action Type: Youth mobility
Naziv projekta: Volontiranje uz djecu i konje III
Datum početka: 01.01.2017.
Trajanje:: 15 mjeseci
Datum završetka: 31.03.2018.
 
Nositelj: Krila – terapijsko jahanje
 
PartnerYouNet, Italy, Emilia-Romagna, Bologna 
 

Opći cilj:
 
1. Promicanje volonterstva kao izvora društvene energije za razvijanje kompetencija i vještina mladih ljudi kroz neformalno učenje, multikulturalnosti i prihvaćanje različitosti.
 
Posebni ciljevi:
 
1. Razvijanje kompetencija mladih ljudi primjenjujući metode neformalnog učenja kroz provođenje volonterskih aktivnosti terapija pomoću konja
 
2. Razumjevanje različitosti kroz rad s djecom s teškoćama u razvoju
 
3. Razvijanje demokratske građanske kulture i poticanje mladih ljudi na uključivanje u volonterske aktivnosti s ciljem jačanja kompetencija za aktivno demokratsko građanstvo

BROŠURA I VIDEO

Osobni projekt - volonterka Livya Cerro

Osobni projekt - volonterka Rosalba Valente


Program: Erasmus+
KA1: Learning Mobility of Individuals
Action: Mobility of learners and staff
Action Type: Youth mobility
Naziv projekta: Do 30!Volontiranje uz djecu i konje IV
Datum početka: 01.01.2018.
Trajanje:: 17 mjeseci
Datum završetka: 31.05.2019.
 
Nositelj: Krila – terapijsko jahanje
 
Partner: YouNet, Italy, Emilia-Romagna, Bologna 
 


Opći cilj:
1. Promicanje volonterstva kao izvora društvene energije za razvijanje kompetencija i vještina mladih ljudi kroz neformalno učenje, multikulturalnosti i prihvaćanje različitosti.
 
Posebni ciljevi:
1. Razvijanje kompetencija ( komuniciranje na stranom jeziku, matematička pismenost, učiti kako učiti i međuljudska i građanska kompetencija)  mladih ljudi primjenjujući metode neformalnog učenja kroz provođenje volonterskih aktivnosti terapija pomoću konja 
2. Razvijanje kompetencija ( komuniciranje na stranom jeziku, matematička pismenost, učiti kako učiti i međuljudska i građanska kompetencija)  mladih ljudi primjenjujući metode neformalnog učenja kroz provođenje radionica
3. Razumjevanje različitosti kroz rad s djecom s teškoćama u razvoju
4. Osvjestiti i promovirati aktivnosti na otvorenom kroz volonterski rad

Brošura
 
Video - Longer version

Video - Shorter version
Partneri, sponzori i donatori