Naslovnica

Naziv udruge: Krila-terapijsko jahanje, udruga osoba sa cerebralnom i dječjom paralizom
Skraćeni naziv: Krila-terapijsko jahanje
Predsjednik udruge: Saša Tuksar, 091 253 71 91

OIB: 71157904537
MB: 001129007

RNO: 0089141

IBAN: HR9623600001101335672

Adresa: Ulica Otona Ivekovića 31, 10 360 Zagreb-Sesvete
Web adresa: www.krila.hr
E-mail: krila@krila.hr
Telefon: 091 253 71 91


Krila – terapijsko jahanje, udruga osoba sa cerebralnom i dječjom paralizom je nevladina, nestranačka, neprofitna dobrotvorna udruga građana osnovana radi ispunjenja zdravstvenih, socijalnih, odgojno-obrazovnih, kulturnih, ekoloških i humanitarnih ciljeva i uvjerenja neposredno vezanih za pomoć osobama sa cerebralnom i dječjom paralizom (posebno djeci i mladima), a posredno svim osobama s invaliditetom te zaštite njihovih ljudskih prava i sloboda.
STATUT

STANDARDI KVALITETE SOCIJALNIH USLUGA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI

KONVENCIJA UN O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM

 

 
 

 

 

 


Partneri, sponzori i donatori